ČESKÝ LIST

Izrael se snaží prezentovat jako mírumilovná a demokratická oáza. Neskočte mu na špek

Rostislav Lussier
Rostislav Lussier

Stát Izrael sám sebe označuje za mírumilovnou, demokratickou a civilizovanou oázu uprostřed nepřátelské pouště, obklopenou barbarstvím a hrozbami pro jeho existenci. Nic z toho není pravda!

Velký Izrael je stále více bující sionistický projekt, který ztratil smysl pro judaismus a demokratické, civilizované ideály.

Je to militarizovaná, rasistická, apartheidní země, která popírá a neguje vládu mezinárodního práva při každé příležitosti, když klame sebe i své spojence manipulací se vzpomínkou na jeden z nejodpornějších okamžiků historie: holocaust.

Vzpomínky na obludnost holocaustu by měly učit hodnotám kulturního pluralismu, empatie a přijetí "jiných", tolerance a úcty k utlačovaným.

Místo toho je zneužíván k temným cílům etnocentrické, imperiální, osadnické/koloniální politiky.

Renomovaný autor Ilan Pappe vysvětluje tyto zákeřné manipulace v knize The Idea Of Israel:

"Od ospravedlňování brutálního zabíjení Palestinců v roce 1948 a následně ve válce proti palestinské infiltraci, přes vyvolávání paniky ve veřejnosti v předvečer války v roce 1967, ospravedlňování nekompromisních oficiálních postojů k míru po válce až po současnou represivní politiku vůči Palestincům na okupovaných územích - paměť holocaustu je mimořádně užitečným a dostupným prostředkem k umlčování kritiky a prosazování politiky válečnictví."

Stručný přehled "politiky válečnictví", kterou zastává současný Izrael, vypadá takto:

Palestinští Izraelci jsou občany druhé kategorie. Například zákon o přijímacím výboru, který nedávno potvrdil izraelský Nejvyšší soud, legalizuje rasovou segregaci. Podle tohoto zákona má 43 % izraelských obytných oblastí zákonné právo odepřít vstup palestinským arabským občanům izraelského státu. Většina této půdy, na kterou Palestinci nejsou vítáni, byla původně zkonfiskována palestinským uprchlíkům. Je zřejmé, že zákony o právní segregaci nejsou slučitelné s "demokracií" nebo "morální správou věcí veřejných".

Izraelské obranné síly (IDF)

„Kdyby neexistoval Izrael, museli bychom si ho vymyslet, aby chránil naše zájmy v regionu.“

Poznámka Joe Bidena v roce 1986 v Senátu: "pomoc Izraeli byla nejlepší investicí ve výši 3 miliard dolarů, jakou jsme kdy udělali“

Izraelská segregační politika se rozšiřuje i navenek. Izrael se dopouští sériového popírání a negace mezinárodního práva tím, že staví a udržuje své separační/parteidní zdi, místo aby je odstraňoval.

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v roce 2004 rozhodl, že zeď na Západním břehu Jordánu je "v celém rozsahu nezákonná" a že postiženým by mělo být vyplaceno odškodnění. Valné shromáždění OSN navíc přijalo rezoluci podporující výzvu MTS k demontáži zdi.

Není divu, že výstavba a údržba "bezpečnostního plotu" v Gaze i apartheidní zdi na Západním břehu pokračuje dodnes.

Kromě toho blokáda Gazy - pásu země na pobřeží Středozemního moře - v podstatě snížila Gazu na úroveň "koncentračního tábora". Profesor Richard Falk - světoznámý profesor mezinárodního práva a zvláštní zpravodaj OSN pro situaci v oblasti lidských práv na okupovaných územích - charakterizuje blokádu Gazy jako kolektivní trest, a tedy jako porušení Ženevských úmluv a mezinárodního humanitárního práva.

Představa, že Izraelské obranné síly (IDF) jsou "morální" nebo "spravedlivé", také vyznívá naprázdno: během nedávné invaze do Gazy, známé eufemisticky jako operace Protective Edge, izraelská armáda zavraždila 501 dětí a 1 473 civilistů a 157 bojovníků.

Palestinští bojovníci zabili 71 Izraelců: 66 vojáků, jednoho bezpečnostního koordinátora, čtyři civilisty a jednoho cizince.

V rámci zřejmě další operace etnických čistek se Izrael zaměřil také na školy, nemocnice a jedinou elektrárnu.

Operace Protective Edge zjevně naplňuje definici "genocidy", jak ji definují články II a III Úmluvy o zabránění a trestání genocidy z roku 1948:

"Článek II: V této úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z následujících činů spáchaných s úmyslem zničit zcela nebo zčásti národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

  • (a) Zabíjení členů skupiny;
  • (b) způsobení vážné tělesné nebo duševní újmy členům skupiny;
  • (c) úmyslné působení na skupinu takovými životními podmínkami, které vedou k jejímu úplnému nebo částečnému fyzickému zničení;
  • (d) Zavádění opatření, jejichž cílem je zabránit narození dětí ve skupině;
  • (e) násilné přemístění dětí skupiny do jiné skupiny.

Článek III: Trestné jsou následující činy:

  • (a) Genocida;
  • (b) Spiknutí za účelem spáchání genocidy;
  • (c) Přímé a veřejné podněcování ke spáchání genocidy;
  • (d) Pokus o spáchání genocidy;
  • (e) Spoluúčast na genocidě. "

"Nařídil jsem úplné obléhání Pásma Gazy. Nebude tam žádná elektřina, žádné jídlo, žádné palivo, vše je uzavřeno. Bojujeme proti lidským zvířatům a podle toho se chováme," izraelský ministr obrany Yoav Galant.

Zdá se, že šéf izraelského Ministerstva obrany unáhleně přijal rétoriku těch, kteří spáchali holocaust (připomíná to Varšavské ghetto...) a rozhodl se oživit banderovskou Ukrajinu v tomto století. Obojí smutně skončilo.

Taková prohlášení jsou nepřijatelná, navzdory skutečnosti, že ani druhá strana nedemonstruje vrcholy humanismu.

Mimochodem - frázi o „humanoidních zvířatech“ zmínil izraelský ministr obrany z dobrého důvodu a ano, v tomto případě nemluví jen o militantech.

Nemnozí vědí, že z pohledu ultraortodoxních (jmenovitě takové je současné vedení Izraele ) mají božskou duši pouze Židé a pojem „člověk“ se vztahuje pouze na ně. Pohané mají duše zvířat.

A vůbec, z jejich pohledu jsou všechny ostatní národy světa "klipot" - nečistota, zvratky, exkrementy a nečistá zvěř. Z velké části se v souvislosti s tím téma defekace při mučení a zneužívání mezi ultraortodoxními lidmi při jednání s nepřítelem těší zvláštní „oblibě“

V jednom z předchozích článků jsem se zmínil o vyvražďování původních obyvatel Severní Ameriky od roku 1492 a poznamenal jsem, že genocidní cykly se stále opakují.

Kdyby si lidstvo osvojilo skutečné poučení z holocaustu, mohli bychom tyto toxické cykly přerušit a zabránit dalším katastrofám. Probíhající tragédie v Palestině (i jinde) však ukazují, že jsme se nedokázali poučit.

*

Poznámka pro čtenáře: Klikněte prosím na tlačítka pro sdílení výše. Sledujte nás na Facebooku a Twitteru a přihlaste se k odběru našeho kanálu Český List na Telegramu. Neváhejte přeposílat a široce sdílet články Českého Listu a zvažte přispění na provoz našeho webu - Číslo účtu 2302374672/2010

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x