ČESKÝ LIST

Cesta vpřed: Budování celosvětového hnutí proti „Korona tyranii“

Rostislav Lussier
Rostislav Lussier

Kapitola XV knihy "Celosvětová koronavirová krize. Globální státní převrat proti lidskosti" od prof. Michela Chossudovského, 2022

Útok na Bastillu nastal v Paříži odpoledne 14. července 1789. Bastilla byla středověká zbrojnice, pevnost a politické vězení. Byla symbolem královské autority za vlády krále Ludvíka XVI.

Francouzská monarchie byla povinna přijmout autoritu nově vyhlášeného Národního shromáždění a schválit základní práva obsažená v „Deklaraci práv člověka a občana“ (Deklarace práv člověka a občana), formulována počátkem srpna 1789.[1]

O více než 230 let později jsou tato základní práva (Liberté, Égalité, Fraternité) nyní porušována zkorumpovanými vládami po celém světě jménem totalitního a iluzivního finančního establishmentu.

Dobití Bastilly / Storming of the Bastille (Bibliothèque nationale de France, licencováno pod  
Public Domain)

Bastila 2022

Bastila 2022 se netýká pouze obnovy těchto základních práv. Snaží se zvrátit a znemožnit zločinnou agendu COVID-19, která během více než dvou a půl roku vyvolala celosvětový ekonomický, sociální a politický chaos ve 193 členských státech OSN spojený s bankroty, nezaměstnaností a masovou chudobou. a zoufalství. Hladomory byly hlášeny ve více než 25 zemích.

Počínaje listopadem 2020 vedla experimentální mRNA vakcína zahájená našimi vládami (údajně s cílem bojovat proti šíření viru) ke vzestupnému celosvětovému trendu úmrtí a zranění souvisejících s vakcínou. Je to zabijácká vakcínaJe to zločin proti lidskosti. Bastila 2022 není „protestní“ hnutí, úzce definované.

Neusilujeme o vyjednávání se zkorumpovanými vládními úředníky. Zpochybňujeme jejich legitimitu. Jsou to lháři.

Naším záměrem je čelit mocným aktérům, kteří stojí v pozadí tohoto zločinného snažení, které doslova ničí životy lidí na celém světě a zároveň vytváří rozpory ve společnosti. Dopady na duševní zdraví na skupiny populace po celém světě jsou zničující.

Četné blokády zdokumentované v předchozích kapitolách (pracovní síly zůstaňte doma), kampaně strachu, politické mandáty COVID-19 uložené přibližně 193 členským státům Organizace spojených národů také přispěly k podkopání a destabilizaci:

 • samotné struktury občanské společnosti a jejích institucí včetně vzdělávání, kultury a umění, společenských setkání, sportu, zábavy atd.
 • veškeré činnosti veřejného sektoru včetně fyzické a sociální infrastruktury, sociálních služeb, vymáhání práva atd.
 • všechny hlavní činnosti soukromého sektoru, které charakterizují národní, regionální a místní ekonomiky, včetně malých, středních a velkých korporací, rodinných farem, průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu, ekonomiky městských služeb, dopravních společností, leteckých společností, hotelových řetězců atd.
 • struktury globální ekonomiky včetně mezinárodního obchodu s komoditami, investic, dovozních a vývozních vztahů mezi zeměmi atd. Celá struktura globální ekonomiky byla rozbita.

Na druhé straně se rozvíjí proces obohacování elitními miliardáři spolu s prohlubujícími se sociálními nerovnostmi (viz kapitola V).

Masivní dluhy vzniklé národním státům v důsledku korupce a fiskálního kolapsu raketově vzrostly. Národní vlády jsou stále více ve svěrací kazajce pod náporem mocných věřitelských institucí. Hnací silou jsou rostoucí dluhy na všech úrovních společnosti (viz kapitola IV).

Vytvoření masového hnutí

V sázce je vytvoření masového hnutí (národního i celosvětového), které zpochybňuje legitimitu a autoritu architektů tohoto zákeřného projektu, který v zásadě vychází z velkých peněz, velkých farmaceutických společností, konglomerátů informačních technologií, bezpečnostních zařízení, zpravodajských služeb. , Vojensko-průmyslového komplexu, Big Energy a Corporate Media.

Je ironií, že architekti „pandemie“ COVID-19 se nyní aktivně podílejí na formulování „řešení“. Velký reset Světového ekonomického fóra spočívá v zavedení celosvětového totalitního režimu. Uvažuje se o systému „globálního vládnutí“ založeného na depopulaci (viz kapitoly XII a XIII).

Přibližně 193 členských států OSN má být oslabeno a podkopáno. Jsou pod sevřením nejvážnější dluhové krize ve světových dějinách. V rámci Velkého resetu mají být instituce parlamentní demokracie a sociálního státu nahrazeny nikým nevoleným „partnerstvím veřejného a soukromého sektoru“, kterému dominují vyšší vrstvy finančního establishmentu.

Obnovení skutečné demokracie

Budeme hledat všechny cesty mírovými prostředky, abychom znemožnili a podkopali tento totalitní projekt, včetně dialogu s veřejnými a soukromými institucemi (studenti, učitelé, donucovací orgány, členové armády a justice atd.) a v rámci nich.

To, co je potřeba, je rozbít struktury korupce, hierarchie a zneužívající autority, jmenovitě usilovat o to, co by se dalo popsat jako: 

„demokratizaci rozhodování v našich institucích“.

Umění klamu

Musíme nicméně pochopit omezení vedení účinných soudních řízení proti národním vládám. Na soudce je často vyvíjen nátlak, je jim vyhrožováno a jsou korumpováni, v souladu s dominantními finančními zájmy a politiky.

Navíc, jelikož je tento zákeřný projekt prosazován národními vládami po celém světě, Mezinárodní trestní soud (ICC), který je oficiálně „nezávislý“ pokud jde o Radu bezpečnosti OSN, má dlouhodobé zkušenosti s obcházením válečných zločinů USA a NATO. Mezinárodní trestní soud je ovládán stejnými finančními elitami, které ovládají vlády.

Musíme také porozumět složitosti tohoto pečlivě navrženého a koordinovaného totalitního projektu, jmenovitě roli různých podvodných finančních institucí, korporátních poradenských a lobbistických skupin, konzultantů, „vědeckých poradců“ atd., kteří jednají jako prostředníci jménem Big Pharma a finančních elit.

Ve strukturách moci existuje hierarchie. Tento složitý a komplikovaný rozhodovací proces je využíván ke kooptování, uplácení a manipulaci státních úředníků. Téměř totožné politické mandáty (vycházející z vyšší autority) jsou implementovány současně v mnoha zemích, což vyžaduje aktivní koordinaci. V různých zemích (např. v Severní Americe a Evropské unii) působí stejné silné lobbistické firmy současně.

Rozsáhlé pouliční protesty nebudou mít úspěch, pokud se nezaměří na účinné znemožnění tohoto zkorumpovaného rozhodovacího procesu.

Demonstranti se v srpnu 2020 sešli poblíž Braniborské brány v Berlíně, aby protestovali proti opatřením COVID. 
Copyright: Reuters
Truckers Freedom Convoy v Kanadě v únoru 2022, hnutí proti COVID opatřením potlačujících práva občanů. 
Copyright: David Skripac

The Guardian píší, že se kolem 70.000 demonstrantů v České republice shromáždilo na protest proti vládě a jí zaviněné energetické krizi a požadovali ukončení sankcí proti Rusku a vyjednávání s Ruskem o bilaterální dohodě o dodávkách plynu. Copyright: The Guardian

Článek BBC uvádí, že proti české vládě protestovalo v hlavním městě Praze nejméně 200 000 lidí, přičemž podle policie se protestu zúčastnilo asi 200 000 lidí, zatímco organizátoři odhadují počet účastníků na 300 000. Copyright: BBC

Jaké jsou naše priority? Protipropaganda

Více než 7 miliard lidí na celém světě je přímo či nepřímo zasaženo koronavirovou krizí. Několik miliard lidí již bylo očkováno „neschválenou“ experimentální mRNA „vakcínou“, což vedlo k celosvětové vlně úmrtnosti a nemocnosti.

I když tuto tendenci potvrzují oficiální čísla týkající se úmrtí a nežádoucích příhod souvisejících s očkováním, mainstreamová média a vlády jsou ve stavu popírání.

Devastující zdravotní dopady vakcíny proti COVID-19 jsou jen zřídka uznávány. Je to ta samá fráze (která je naprostá lež) opakovaná ad nauseam stále dokola: „virus je mnohem nebezpečnější než vakcína“:

 • „Ve skutečnosti máme více bezpečnostních údajů o vakcíně než o viru a již vidíme, že virus je mnohem nebezpečnější než vakcína." (Intercare)[2]
 • Dr. Alan Schroeder si myslí, že je velmi přirozené, aby si rodiče dělali starosti, ale řekl, že pro dospívající je virus nebezpečnější než vakcína. (NBC)[3]
 • Lékaři po něm u dětí pátrají, ale podstatou zůstává, že "virus je daleko nebezpečnější než vakcína".
 • "Mutace v omikronové variantě z něj činí [virus] plodnějším, nebezpečnějším a nepolapitelným."
 • atd.

Zdravotní sestra z Tennessee omdlela v přímém přenosu pouhých 17 minut poté, co dostala tuto svěží "vakcínu"

Tento propagandistický konsensus musí být porušen. Pokud jde o vakcínu, je prvním krokem informování lidí po celé zemi o údajích o úmrtích a nežádoucích příhodách.

Krize COVID zahájená v lednu 2020 nemá ve světové historii obdoby. Propaganda pod Norimberkem je zločin (viz kapitola XI).

Zásadní je demontáž propagandistického aparátu

Protipropaganda hraje klíčovou roli při odhalování lží používaných k ospravedlnění politických opatření. Bez přetrvávajících mediálních dezinformací oficiální příběh COVID padá.

V první řadě musíme důrazně zpochybnit mainstreamová média, aniž bychom se konkrétně zaměřovali na mainstreamové novináře, kteří dostali pokyn, aby se řídili oficiálním vyprávěním. V tomto ohledu bychom měli upřednostňovat dialog s jednotlivými (nezávislými) novináři.

Musíme zajistit, aby lidé na celém světě pochopili historii a ničivé dopady krize COVID podpořené vědeckými koncepty, analýzami, svědectvími a daty. Toto úsilí bude vyžadovat paralelní proces na nejnižší úrovni, senzibilizaci spoluobčanů a navázání dialogu o povaze údajné pandemie, o mRNA vakcíně, testu RT-PCR a také o ničivých ekonomických a sociálních dopadech lockdownů.

I když musíme ukončit kampaň strachu, musíme přesto informovat naše spoluobčany o nebezpečích mRNA vakcíny a také o vykonstruovaném chaosu této totalitní agendy „globálního vládnutí“ v samotných strukturách občanské společnosti.

„Kampaň strachu“ má být nahrazena „informacemi, koncepty, analýzami a daty“ a také „strategiemi“ pro konfrontaci s Big Pharma, zkorumpovanými úředníky ve vysokých funkcích a také s jejich Big Money sponzory.

Musíme také zajistit vedení dialogu a debaty na nejnižší úrovni společnosti.

Ukončení „vražedné vakcíny“

Naším prvním úkolem je okamžitě zastavit a zrušit takzvanou vakcínu“ COVID-19, která spustila celosvětovou vlnu úmrtnosti a nemocnosti.

Podle Dr. Thomase Bindera:

 • "Genové injekce nejsou bezpečné." Krátkodobě mohou způsobit anafylaktické reakce, tromboembolismus, trombocytopenii, diseminovanou intravaskulární koagulaci a myokarditidu.[4]
 • Ve střednědobém horizontu je možná imunosuprese a zesílení závislé na protilátkách, ADE.
 • Z dlouhodobého hlediska jsou možná autoimunitní onemocnění, rakovina a neplodnost, tedy rizika, která "dosud nebyla vyloučena.“

Podle organizace Doctors for COVID Ethics v EU, Spojeném království a USA údaje sestavené v tabulce EudraVigilance, MHRA (Velká Británie) a VAERS (USA):

 • "nyní jsme zaznamenali mnohem více úmrtí a zranění v důsledku zavedení "vakcíny" COVID-19 než u všech předchozích vakcín dohromady od začátku záznamů."
 • Pokud jde o "vakcínu" mRNA, o katastrofálním počtu úmrtí v souvislosti s injekcemi hlavní média NEinformovala, přestože oficiální údaje jsou veřejně dostupné.
 • „Signál škod je nyní nesporně ohromující a v souladu s všeobecně uznávanými etickými standardy pro klinické studie požadujeme, aby byl program „očkování“ proti COVID-19 okamžitě celosvětově zastaven!
 • Pokračování programu s plným vědomím probíhajícího vážného ublížení na zdraví a smrti dospělých i dětí představuje zločiny proti lidskosti/genocidu, za které budou osoby shledané jako odpovědné nebo spoluviníky nakonec osobně odpovědné.“[5]

Jak je uvedeno v kapitole VIII, společnost Pfizer má záznam v trestním rejstříku (2009) u ministerstva spravedlnosti USA kvůli obvinění z „podvodného marketingu“.[6]

V rámci urovnání DoJ z roku 2009 byla Pfizeru udělena podmínka:

 • „Společnost Pfizer také souhlasila s uzavřením rozsáhlé dohody o integritě společnosti … [která] stanoví postupy a kontroly, které mají být zavedeny, aby se zabránilo a okamžitě odhalilo chování podobné tomu, které vedlo k této záležitosti.“[7]

Ale už se nezabýváme „podvodným marketingem“:

 • „Zabíjení je dobré pro obchod“: Vakcína je celosvětová operace v hodnotě mnoha miliard dolarů. Je to masové vyvražďování.

Jakmile bude „vakcína“ zastavena, bude zločinnost Big Pharma plně odhalena a pochopena. Na druhé straně bude nevyhnutelně narušena legitimita oficiálního narativu COVID založeného na lžích a falešné vědě. Toto je první krok k prolomení „oficiálního“ vyprávění o COVID.

Pravda je důležitou mírovou zbraní. Bez propagandy a mediálních dezinformací nemají architekti tohoto projektu nohu, na které by stáli.

Rozbijme „oficiální“ konsenzus COVID-19 a propagandistický aparát, který poskytuje „legitimitu“ kriminální agendě.

Jakmile se zhroutí, otevře cestu ke zvrácení širšího procesu ekonomického, sociálního a politického chaosu, který vznikl v průběhu posledních dvou a půl let.

V České republice začalo s Covidismem zločinecké Babišovo ANO
Jeden z mnoha Babišových ministrů zdravotnictví, který to s námi jistě také myslel dobře, lhal, jako když tiskne a vyhrožoval tresty pro neposlušné
Tentokrát již Fialův ministr ze ze zločineckého uskupení SPOLU, ze strany TOP 09 - Válek, který s propagandou jen pokračoval a vyhrožoval tentokráte i důchodcům peněžitými tresty, pokud si nenechají pochybnou látku vpíchnout do těla.

Babiš kromě jiného obhajoval karantény a jiná omezení občanů, které nastartovaly zadlužování České republiky, krach malých a středních firem, podnikatelů a pozastavoval se nad lidmi, co se proti Covidu nenechali naočkovat - V jiných videích nenaočkovaným proti Covidu i nadával

Jedna z řady imbecilních videí, které nás manipulovali do toho, nechat do sebe vpíchnout neověřenou, experimentální látku, po které po celém světě zemřelo a onemocnělo miliony lidí.

Ani premiér Petr Fiala nezahálel plnit zločineckou agendu finančních elit a Big pharmy a hovořil mimo jiné o tom, jak odpovědně propagují vakcinaci proti Covidu-19.

Geopolitická dimenze

To, co se rozvíjí, je nová a destruktivní fáze amerického imperialismu. Je to totalitní projekt ekonomického a sociálního inženýrství.

Bidenova administrativa podpořila agendu COVID, která byla použita k destabilizaci a oslabení národních ekonomik (ironicky, včetně Spojených států, stejně jako jejich spojenců a jejich „nepřátel“).

Chápání krize COVID nemůžeme oddělit od chápání zahraniční politiky USA a americké hegemonistické agendy, např. války na Ukrajině, vztahů mezi USA a Ruskem, rozšiřování a posilování NATO, militarizace Jihočínského moře namířené proti Číně, Íránu a geopolitiky Blízkého východu, pokračujících sankčních režimů proti Venezuele a Kubě atd.

Integrace všech sektorů společnosti

Je třeba poznamenat, že organizovaná opozice v mnoha západních zemích je slabá. Proč? Protože „progresivní síly“ včetně levicových intelektuálů, vůdců nevládních organizací, odborových a dělnických vůdců jak v západní Evropě, tak v Severní Americe od počátku podporovaly oficiální narativ COVID. Mnoho z těchto progresivních hnutí je podporováno korporátními nadacemi.

Stejné miliardářské nadace, které jsou nevyslovenými architekty „Great Reset / Velký reset“ a „Global Governance / Globální vládnutí“, se také podílejí na (štědře) financování různých sociálních hnutí. "Ovládají opozici."

To znamená, že místní aktivisté jsou často uváděni v omyl a zrazeni svými vůdci, kteří jsou běžně kooptováni svými miliardářskými sponzory.

Je nezbytné, aby tito místní aktivisté byli začleněni do hlavní opory hnutí proti konsenzu COVID-19.

Cesta vpřed 

Potřebný je rozvoj široké místní sítě, která bude konfrontována jak s architekty této krize, tak se všemi úrovněmi vlády (tj. národní, státy, provincie, obce atd.), které se podílejí na zavedení vakcíny i na provádění uzamčení a uzavření hospodářské činnosti.

Tato síť by byla zřízena (na národní i mezinárodní úrovni) na všech úrovních společnosti, ve městech a vesnicích, na pracovištích, farnostech, odborech, farmářských organizacích, profesních sdruženích, obchodních sdruženích, studentských svazech a sdruženích veteránů. Církevní skupiny by byly vyzvány, aby toto hnutí integrovaly.

„Šíření informací“ prostřednictvím sociálních médií a nezávislých online médií bude prováděno s ohledem na to, že Google a Facebook jsou nástroje cenzury.

Právní procedury a protesty probíhají ve všech hlavních regionech světa. Jako součást celosvětové sítě iniciativ je důležité vytvořit mechanismy komunikace, dialogu a výměny v rámci zemí i mezi nimi.

Vytvoření takového hnutí, které důrazně zpochybňuje legitimitu finančních elit, Big Pharma a spol., jakož i struktury politické autority na národní úrovni, není snadný úkol. Bude to vyžadovat určitý stupeň solidarity, jednoty a odhodlání, který nemá ve světových dějinách obdoby.

Je zapotřebí prolomit politické a ideologické bariéry uvnitř společnosti (tj. mezi politickými stranami) a zároveň jednat jednotně směrem k budování celosvětového konsenzu proti tyranii.

Hnací silou je celosvětová solidarita a lidská důstojnost.

Závěrem mi dovolte upozornit na důležitou věc před začátkem chřipkové sezóny: Nebojte se "pandemií" - sledujte v následujícím videu - šiřte dále - děkujeme!

*

Poznámka pro čtenáře: Klikněte prosím na tlačítka pro sdílení výše. Sledujte nás na Facebooku a Twitteru a přihlaste se k odběru našeho kanálu Český List na Telegramu. Neváhejte přeposílat a široce sdílet články Českého Listu.

Poznámky

1. Encyclopaedia Britannica, 20. července 1998. Deklarace práv člověka a občana. https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-the-Rights-of-Man-and-of-the-Citizen

2. Intercare, část 10: Vakcíny COVID-19 a dlouhodobé vedlejší účinky. https://healthhub.intercare.co.za/2021/09/15/part-10-covid-19-vaccines-and-long-term-side-effects/

3. Anoushah Rasta, 5. května 2021. Očekává se, že FDA schválí očkování pro děti, ale jsou rodiče připraveni jít vpřed? https://www.nbcbayarea.com/news/coronavirus/fda-expected-to-approve-vaccinations-for-kids-but-are-parentsready-to-move-forward/2537309/

4. Lékaři pro etiku COVID, 3. srpna 2021. Nezbytnost, účinnost a bezpečnost vakcíny proti COVID. https://doctors4covidethics.org/covid-vaccine-necessity-efficacy-and-safety-3/

5. Lékaři pro etiku COVID, 22. října 2021. J'Accuse! Genové „vakcíny“ zabíjejí lidi. Vlády po celém světě lžou vám, lidem, populacím, kterým údajně slouží. https://www.globalresearch.ca/jaccusegovernments-worldwide-lying-you-people-populations-they-purportedly-serve/5750650

6. Ministerstvo spravedlnosti USA, 2. září 2009. Pfizer Inc. „Podvodný marketing“: „Největší řešení podvodů ve zdravotnictví ve své historii“ (2009). Ministerstvo spravedlnosti USA. https://www.globalresearch.ca/justice-department-announces-largesthealth-care-fraud-settlement/5738792

7. Tamtéž.

Celosvětová korona krize, globální státní převrat proti lidstvu

od profesora Michela Chossudovského

Michel Chossudovsky podrobně popisuje, jak tento zákeřný projekt „ničí životy lidí“. Poskytuje komplexní analýzu všeho, co potřebujete vědět o „pandemii“ – od lékařských dimenzí po ekonomické a sociální dopady, politické základy a duševní a psychologické dopady.

„Mým cílem jako autora je informovat lidi na celém světě a vyvrátit oficiální narativ, který byl použit jako ospravedlnění k destabilizaci ekonomické a sociální struktury celých zemí, po které následovalo zavedení „smrtící“ „vakcíny“ COVID-19. Tato krize postihuje lidstvo jako celek: téměř 8 miliard lidí. Jsme solidární s našimi bližními a našimi dětmi po celém světě. Pravda je mocný nástroj."

ISBN:  978-0-9879389-3-0,   Rok: 2022, PDF Ebook,   Počet stran : 164, 15 kapitol

KOPÍROVÁNÍ ZDARMA! Klikněte zde a stáhněte si

2
2
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x