ČESKÝ LIST

Převrat ve zpomaleném záběru

Goch Vandenplas
Goch Vandenplas

Po zhlédnutí morálně a eticky otřesných testovacích balónků, které tento týden vypustily mainstreamové sdělovací prostředky, a po reflekci, co jsme museli v posledních letech snášet, pokud jde o omezování základních práv a vládní tyranii, aniž by nám alespoň jeden státní orgán přišel na pomoc, nelze než konstatovat, že vláda, média, všechny státní orgány a demokratické instituce již nejsou schopny plnit své úkoly. Ústava a demokratický řád v zemi jsou akutně ohroženy korupcí a agenty pracujícími pro americké zájmy.

Zkušební balónek, který se zvedl v hlavním proudu, postrádající veškerou etiku, navrhuje zbavit volebního práva starší občany naší země, zatímco do země vpouští statisíce mladých migrantů, kteří budou moci do pěti let získat občanství, a tím automaticky obdrží volební právo.

Druhým testovacím balónkem tohoto týdne byl návrh na "konečné zrušení" Benešových dekretů. Tyto Benešovy dekrety jsou samozřejmě trnem v oku Němců, kteří jim denně připomínají jejich nechvalnou historii. Vyhnaní sudetští Němci stále doufají v restituci svého bývalého majetku.
V rámci snah Západu o přepisování dějin je zřejmě nutné nejen mediálně očistit Německo od historické viny, ale zároveň svalit "trochu viny" i na Československo.

Nejnovějším přešlapem naší "vlády" je podpis okupační smlouvy s USA, jejichž armáda má nyní v ČR takříkajíc domácí právo a dokonce smí sama "zajišťovat pořádek", pokud by toho české bezpečnostní složky nebyly schopny. Všichni příslušníci amerických ozbrojených sil umístěných v ČR samozřejmě podléhají americké jurisdikci, nikoliv české.

Objekty přejdou pod kontrolu ČR až po případném stažení amerických vojsk z ČR. Pokud nějaký americký voják spáchá přestupek, či trestný čin, bude moci být zadržen českými orgány, které však budou muset americké straně umožnit zvláštní režim v přístupu k vojákovi, zástupci americké armády ho mohou navštěvovat kdykoliv i mimo návštěvní hodiny, civilní příbuzní ve vymezené návštěvní hodiny. V tomto se to liší od smlouvy ČSSR se Sovětským svazem, vojáci CA (Sovětské armády) spadaly při spáchání trestného činu v Československu pod sovětskou prokuraturu. To je v podstatě jediný rozdíl.

Vojáci americké armády budou spadat pod americké velení, americká armáda bude moci na dohodnutých a v příloze A smlouvy uvedených lokalitách budovat vojenské stavby, na jejichž výstavbě se budou podílet firmy vybrané americkou armádou, tedy ne nezbytně české firmy. Vojáci americké armády budou spadat pod americkou ozbrojenou moc. Americká armáda bude moci využívat české letecké základny, logistická centra a kasárny uvedené v příloze A smlouvy.

Prostory těchto objektů vyhrazené americké armádě budou spadat do jurisdikce Spojených států amerických a na základě smlouvy na těchto pozemcích bude platit americké právo a platební jednotkou bude americký dolar, euro, či jiná měna, kterou určí americké velení. Prostory pod americkou jurisdikcí nebudou spadat pod české daňové předpisy.

Američtí vojáci podle smlouvy nebudou v ČR platit žádné přímé a dokonce ani nepřímé daně, jako je DPH nebo spotřební daň, pokud takové nákupy jsou pořizovány v souvislosti s výkonem služby pro americkou armádu. Od všech těchto daní budou vojáci americké armády na území ČR osvobozeni. Co je ale nejdůležitější, to je ustanovení článku 4 o umístění obranného materiálu, vybavení a zásob, ke kterým bude mít přístup pouze a výlučně americká armáda, která bude výlučně rozhodovat o tom, kdo k uskladněnému materiálu, zbraním a munici dostane přístup.

Smlouva o rozmístění amerických vojsk v ČR je velmi podobná té samé smlouvě, kterou s Američany podepsalo nedávno Slovensko

Je to úplně totožné ustanovení jako ve slovenské smlouvě DCA s Američany. Ani Slováci, ani Češi nebudou mít kontrolu nad tím, co Američané v těch skladech, které na vymezených lokacích vybudují, budou vlastně skladovat. Tato smlouva DCA je tak doslova kopií Smlouvy o pobytu sovětských vojsk v Československu po roce 1968. Jsou to naprosto totožné a identické parametry, včetně ustanovení o tom, že veškeré Američany vybudované stavby budou v majetku České republiky, ale po dobu umístění amerických vojáků budou pod výlučnou kontrolou americké armády.

Smlouva s Američany je velkorysá a zahrnuje 4 letiště, 4 výcvikové prostory a 3 kasárny

Takže je vymalováno, po 34 letech od Kabátového převratu se podařilo vládě Petra Fialy připravit smlouvu k rozmístění amerických vojsk v ČR, aniž budou mít české orgány kontrolu nad tím, co Američané do ČR přivezou a uskladní za vojenskou techniku, za výzbroj, za munici. Smlouva je daleko děsivější než ta slovenská, protože ta slovenská se týká de facto jen dvou leteckých základen (Sliač a Malacky – Kuchyňa), ale česká smlouva poskytuje Američanům rovnou 4 letiště (Mošnov je kromě letiště i mohutným logistickým centrem podobně jako polské letiště Rzeszów, kde probíhají překládky zbraní z amerických letadel na vlaky a kamiony, které potom míří na Ukrajinu), 4 výcvikové prostory a 3 vojenské kasárny. Je to velká smlouva, v mnoha ohledech je ta slovenská v porovnání s tím jen miniaturní záležitostí.

Tisková konference vlády 26. 4. 2023. Ministryně obrany Jana Černochová, premiér Petr Fiala a ministr zahraničí Jan Lipavský

Fialova vláda chce mít v ČR trvalou přítomnost americké armády, a proto došlo k vyčlenění i trojice velkých kasáren pro ubytování amerických vojsk. Válka na Ukrajině celou věc okolo smlouvy pouze zjednodušila a urychlila. Bez války na Ukrajině by se tato smlouva těžko vysvětlovala české veřejnosti, ale v této situaci se nad tím nikdo nepozastaví.

Pro Fialovu vládu je tak nyní jednoduché nasunout do ČR americké vojáky, americké zbraně, americké rakety, americké střely s plochou dráhou lety, eventuálně i americké jaderné zbraně, protože o nich není ve smlouvě, stejně jako v té slovenské, ani jediná čárka, ani jedna výluka, kterou by se ČR bránila proti zavlečení jaderných zbraní americkou armádou do ČR pod rouškou amerického přesunu hlavic ze skladů třeba v Německu.

Česko nebude mít pod kontrolou, co budou Američané do ČR přivážet za zbraně a munici

Dalším ustanovením smlouvy je pohyb amerických letadel, plavidel a vozidel na územích ČR, do kterých  bez souhlasu amerických orgánů nebude smět nikdo vstoupit, žádný český orgán nebude moci provést kontrolu, co Američané do ČR přiváží, co odváží, co je za náklad v letadle nebo na nákladním autě. Ministerstvo obrany pod vedením a velením Jany Černochové tak připravilo smlouvu, která je velkorysým zvacím dopisem pro americkou armádu, která si rozmístí na území ČR své zbraňové a logistické systémy, což samozřejmě neunikne ruskému generálnímu štábu. Ten totiž česká letiště, logistická centra a kasárny uvedené ve smlouvě přehodnotí a překvalifikuje z důležitých bodů zájmů na tzv. kritické cíle strategického zájmu.

Americký bombardér B-52 na letišti Mošnov

Z těchto letišť budou potenciálně vzlétat americké bombardéry, ale i rakety s plochou dráhou letu proti cílům v Kaliningradské oblasti a v celém Rusku. Není divu, že v oblasti letiště Mošnov už několik let probíhaly mohutné renovace okolní infrastruktury, protože už dlouho dopředu se počítalo, že Mošnov se stane ústředním logistickým uzlem pro americkou armádu. Jakmile smlouvu DCA podepsalo s Američany Slovensko, Fialova vláda nemohla zůstat pozadu. Česká republika tuto mezinárodní "talentovou" soutěž, takový diplomatický "X-faktor" v podlézání Spojeným státům, vyhrává na celé čáře.

Současná vláda zcela selhala v boji s inflací, téměř jako by vůbec neměla zájem na podstatném snížení životních nákladů. Miliony Čechů nevědí, jak zaplatit poplatky za teplo, zatímco největší dodavatel energií hlásí rekordní zisky a vyplácení rekordních odměn svým zaměstnancům.

Rád bych připomněl revizi branného zákona z letošního jara, která nyní umožňuje vyslat naše vojáky kamkoliv na planetě jako síly rychlé reakce na dobu maximálně 6 měsíců.
Kdo nechápe, že tento zákon je tu proto, aby vazalskému sdružení USA, tedy NATO, poskytl "flexibilnější možnosti nasazení" pro jeho útočné války, měl by si jít zase lehnout.

Za zmínku samozřejmě stojí i rejd amerického vojensko-průmyslového komplexu do naší země, který prostřednictvím svých kompliců v naší vládě (tím myslím premiéra a jeho kabinet) získává zakázky za několik set miliard korun. To bylo možné jen proto, že vláda předtím na příkaz USA předala Ukrajině veškerou vojenskou techniku. Peníze na nové zakázky získává vláda brutálním úsporným programem, zejména v sociální oblasti, nejvyšším zvýšením daní za poslední dekády a současné vyinflaciování ze starých dluhů na úkor majetku a úspor svého lidu.

Záměrně vládou nejvyšší způsobená míra inflace v Evropě je z hlediska prosazení zavedení eura vítaná, neboť vláda nyní tvrdí, že koruna skončila a musí být nahrazena silnější měnou. Aby vláda urychlila svůj cíl zavést euro, záměrně tedy poškozuje korunu.

Ještě předtím vším však došlo k rozsáhlému nákupu údajných "vakcín" - genových terapií pro boj s virem, proti kterému objektivně vzato vůbec nebylo třeba bojovat, protože byl neškodný. Samotný nákup představoval pouze část celkových výdajů. Druhou část tvořili "marketing a propaganda". Jedním z příkladů tohoto "marketingu" byly celoplošné zákazy vycházení a práce. Tím bylo obyvatelstvo vyčerpáno a nabylo ochoty nechat se očkovat. Kompenzace velkých částí ekonomiky za výluky stály stovky miliard vrtulníkových peněz. To vše jen proto, aby se nevyzkoušené, novodobé "vakcíny" amerických výrobců zalíbily českému obyvatelstvu jako prospěšné a především přinášející svobodu - zcela dle hesla "očkování macht frei". Důsledky tohoto bezohledného nájezdu na českou populaci byly devastující: v roce zavedení vakcíny proti COVID-19, tedy v roce 2021, zaznamenal statistický úřad nadúmrtnost 27 %, téměř 30 000 lidí. To byla Babišova vláda - vedle té současné nejhorší, jakou kdy země zažila.

Celá tato vláda a lidé v ní pracující neslouží naší zemi a jejím občanům. Slouží cizím zájmům a neberou ohled na nikoho, dokonce už ani ne na děti.

Vidím naši zemi ohroženou ve smyslu článku 23 listiny základních práv a svobod.

*

Poznámka pro čtenáře: Klikněte prosím na tlačítka pro sdílení výše. Sledujte nás na Facebooku a Twitteru a přihlaste se k odběru našeho kanálu Český List na Telegramu. Neváhejte přeposílat a široce sdílet články Českého Listu a zvažte přispění na provoz našeho webu.

3
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x