ČESKÝ LIST

Co to je kolektivní Západ?

Václav Hajšman
Václav Hajšman

By Batiushka for the Saker Blog

zdroj: http://thesaker.is/what-is-the-collective-west/ /redakčně zkráceno a upraveno; I. M./

Hlásné trouby západní státní propagandy, jako je BBC nebo CNN, rády hovoří o "mezinárodním společenství". V devadesátých letech minulého století nahradil tento nový výraz staré sousloví "svobodný svět". Co tyto fráze vlastně znamenaly/znamenají?

„Svobodný svět“

Imperialistická hymna "Rule, Britannia" z roku 1740 obsahuje slova "Britové nikdy nebudou otroky". Znamená to, že vládnoucí třída britského impéria, které bylo založeno na genocidě, pirátství a obchodu s otroky (například otrokářští předkové bývalého premiéra Davida Camerona), "nikdy nebudou otroky". Pokud jde o zotročené plebejce zbytku světa, včetně národů Velké Británie a Irska, ti budou feudalizováni, oloupeni o půdu v rámci enkláv (= nucená kolektivizace, jen neřízená státem, ale oligarchy) a posláni k vykořisťování do sadistických továren průmyslových revolučních kapitalistů, případně donuceni k emigraci, aby osídlili budoucí anglosféru. Stejně tak toto slovní spojení "svobodný svět" znamenalo i vládnoucí třídu prvního světa, tedy ty, kteří druhému světu (komunistickému bloku) hrozili jaderným vyhlazením, a přitom vykořisťovali třetí svět a vraždili každého, kdo se jim postavil (John Kennedy atd. atd.).

„Mezinárodní společenství“

Mezinárodní společenství je stejně pokrytecká fráze, která označuje sionistickou anglosféru + kolonie. Jinými slovy to znamená anglosionistickou elitu USA, Izraele, Spojeného království, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu + EU, Japonska a pravděpodobně i Jižní Koreje. Posledně jmenované neanglofonní země jsou prostě vazaly, koloniemi nebo klientskými státy USA, které jsou okupovány americkými vojsky a základnami. Tomuto "mezinárodnímu společenství" dominuje vojenské křídlo zvané NATO (sídlí téměř vedle sídla EU v Bruselu) a ekonomické křídlo zvané G7, které je silně ovlivňováno Wall Streetem a londýnskou City. Toto "společenství" však spolupracuje s vazalskými institucemi, jako je "Světová banka", MMF (Mezinárodní měnový fond) nebo do značné míry OSN, a s think-tanky a spolky, jako je Trilaterála a Bilderberg.

„Kolektivní Západ“

Toto slovní spojení se nyní v Rusku používá pro označení všech nepřátel Ruské federace. Tito nepřátelé jsou totožní s "mezinárodním společenstvím", tj. tou malou, ale bohatou menšinou světa, která představuje asi 15 % světové populace. Na skutečnosti tohoto kolektivního nepřátelství, které spočívá v nenávisti a závisti vůči Rusku, není nic nového. Například ve 13. století byly invazní hordy germánských nájezdníků, nazývané "teutonští rytíři", také bandou z "kolektivního Západu". Abychom však naši myšlenku ilustrovali ještě jasněji, podívejme se na pět mnohem novějších invazí kolektivního Západu do ruských zemí. Tyto invaze se odehrály v posledních 210 letech (v průměru přesně jednou za 42 let). Jednalo se a jedná se o události:

1812. Ruské impérium bylo napadeno Francouzským císařstvím, Rakouským císařstvím, Italským královstvím, Neapolskem, Saskem, Bavorskem, Vestfálskem, Virtemberskem, Pruskem, Španělskem a Dánskem, Švýcarskou konfederací, velkovévodstvími Hesenským, Bergským a Bádenským a Varšavským vévodstvím. Výsledek? Přestože kolektivní západní vojska dosáhla Moskvy, musela se statisíci mrtvými ustoupit a v roce 1814 ruská vojska osvobodila Paříž od Napoleonovy tyranie.

1853. Ruské impérium bylo napadeno Francií, Velkou Británií, Sardinií a Osmanskou říší, podporovanou Rakouským císařstvím. Tato válka, nesprávně nazývaná "Krymská válka", zahrnovala invazi do Ruska přes Krym, pokus o britskou invazi na Sibiř z Japonského moře a ostřelování ruského kláštera britským námořnictvem z Bílého moře. Trvala až do roku 1856. Konec přišel, když Britové vyhodili do povětří ruské přístavní zařízení v Sevastopolu (Sevastopol), postavené o deset let dříve britskými inženýry. Za tento "úspěch" zemřelo v důsledku francouzského a britského imperialismu 500 000 lidských bytostí, především na nemoci. Další důsledek – v roce 1867 Rusko prodalo Aljašku tehdy spřáteleným USA, a ne nepřátelské britské Kanadě.

1914. Ruské impérium bylo napadeno Německem, Rakousko-Uherskem, Osmanskou říší a německým loutkovým královstvím Bulharskem. Po nesmírných bojích nepřítel postoupil pouze do Polska a Litvy a nikdy nevstoupil ani na ruské území. Ruská carská armáda, která utrpěla menší ztráty než Francouzi a Němci na západní frontě, přestože čelila dvakrát většímu počtu nepřátelských vojsk, směřovala v létě 1917 k úplnému vítězství. Počátkem roku 1917 však bylo ruské impérium svrženo státním převratem, který zinscenovali Britové a provedla pátá kolona zrádných ruských aristokratů (tj. moderně řečeno oligarchů), generálů, politiků, novinářů a právníků. Víme, co následovalo.

1941. Sovětský svaz napadla vojska fašistického Německa, Rumunska, Finska, Itálie, Maďarska a Slovenska, která však byla podporována oddíly nacistických vojsk z mnoha západních zemí včetně Francie, Belgie a Norska. Výsledek? Navzdory vyvraždění 27 milionů sovětských občanů genocidními nacisty, kteří se sovětskými národy zacházeli jako s divokou zvěří určenou k masakru, dobyla sovětská vojska v roce 1945 Berlín a objevila hrůzné ohořelé ostatky sebevraha Hitlera.

2022. Starobylé ruské země (teprve nedávno se začaly označovat jako východní a střední Ukrajina), okupované, napadané a ohrožované neonacistickými vojsky, vycvičenými a vybavenými NATO, tvořenou 30 státy pod vedením USA, jsou osvobozovány. Osvobozují je ruské síly, které bojují ve válce, jež není válkou Ruska proti Ukrajině, ale zástupnou válkou NATO proti Ukrajině.

Kolektivní Západ? V tomto pojetí nic nového.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x