ČESKÝ LIST

Ukrajina a konec dějin

Václav Hajšman
Václav Hajšman

/Z webu thesaker.is pro vás přeložil a poupravil I. M.; http://thesaker.is/the-ukraine-and-the-end-of-the-history/

V současném konfliktu na Ukrajině zjevně nejde ve skutečnosti o Ukrajinu – jde o boj mezi Západem a zbytkem světa. Jeho podstata odráží organizované násilí a teror spolu s mimořádnou arogancí Západu – USA/UK/EU/NATO – vůči zbytku světa, především Rusku, podporovanému Čínou, Indií a vlastně všemi ostatními národy. Proto nadcházející ruské vítězství ve speciální vojenské operaci na Ukrajině v podstatě znamená konec 500 let trvající nadvlády Západu nad planetou. To je důvod, proč se západní svět, tedy asi 15 % obyvatel planety, dnes tak zuřivě staví proti Rusku.

Ruské vítězství podkope zbytky iluzorní víry v mýtickou nadřazenost Západu a především USA, které vyvolávaly u zbytku světa strach, který paralyzoval jakýkoli odpor. Ani Írán, a dokonce ani Čína neriskovaly se USA otevřeně postavit – Rusko však nyní ano. Ukrajina je pro USA "nepotopitelným" Titanikem a Rusko ledovcem, který jej potopí. Až svět uvidí ruské vítězství, minimálně čtyři kontinenty, Evropa a asijská Čína, Indie, Írán, Saúdská Arábie, stejně jako Latinská Amerika a Afrika, budou požadovat osvobození od amerického impéria. Je to konec západní nadvlády, "konec dějin" etnocentrických západních lidí, ve kterou kdysi uvěřil Francis Fukuyama (a hluboce se mýlil). Pro samotné Rusko a Evropu lze předpokládat pět hlavních důsledků. Jsou to:

1. Stažení Ameriky z Evropy

Ruské vítězství povede k výraznému omezení nebo dokonce stažení amerických sil, které od roku 1945 fakticky okupují západní Evropu (Velkou Británii od roku 1942) a od roku 1991 i střední a východní Evropu. V USA jsou izolacionistické nálady po ponižujících amerických neúspěších v Iráku a Afghánistánu již nyní silné a růst vnitřních rozporů ve Spojených státech bude pouze pokračovat. USA se stáhnou na svůj rozdělený ostrov. Transatlantická jednota se zhroutí. Pak se západní Evropa může konečně dostat ze své izolace na špičce západního poloostrova euroasijského kontinentu a znovu se připojit k hlavnímu proudu osvobozené Eurasie v čele s Ruskou federací.

2. Konec EU

EU byla ve všech ohledech konceptem USA, který byl předurčen k tomu, aby se stal USE, Spojenými státy evropskými. Již nyní v ní panuje velké množství napětí. Došlo k brexitu, který je výsledkem anglického, tedy protibritského a protiestablishmentového, patriotismu. Další pnutí vyvolá ruské vítezství. Po něm zanikne prostor pro jakoukoli další územní expanzi EU a hospodářskou kolonizaci střední a východní Evropy, včetně západního Balkánu. Ztráta Ukrajiny, bohaté na přírodní zdroje, podkope zbytky jednoty již tak rozdělené EU. Ukrajina byla pro koloniální EU nárazníkovým státem a centrem zdrojů. Její osvobození znamená přímé přiblížení EU k Rusku a obnovení ruského vlivu. Po ruském vítězství bude muset západní Evropa uzavřít s Moskvou strategické dohody o evropské bezpečnosti, tentokrát bez vměšování USA.

3. Obnova imperiálního Ruska

Miliardy vynaložené na uplácení zrádných prozápadních loutkových elit v bývalých sovětských republikách, jako jsou pobaltské státy, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Kazachstán a další čtyři středoasijské "státy", budou promarněny. Mýtus západní nadřazenosti, na jehož základě byly tyto elity vytvořeny, ustoupí realitě. Tím skončí jejich možnosti vydělávat dolary a dělat kariéru na rusofobii, pronajímáním národních území pro americké základny, mučírny CIA nebo rasistické biolaboratoře na výrobu chorob.  Jako první to pochopila Gruzie, která se počátkem roku 2022 odmítla připojit k protiruským sankcím. Další na řadě je Moldavsko, protože ruská vojska se připravují osvobodit Oděsu a prorazit pozemní koridor k připojení Podněstří k Rusku.

4. Ruské hodnoty, které přetvářejí střední a východní Evropu

Posilování středoevropské a východoevropské identity v národních státech, jako je Maďarsko, Slovensko a Polsko, povede k jejich sbližování s Ruskem. Vítězství Ruska bude znamenat nárůst sympatií k němu v řadě národních států střední a východní Evropy, a to nejen v Srbsku, Černé Hoře, Severní Makedonii a v Maďarsku či na Slovensku, ale také i v Polsku, v pobaltských státech, Rakousku, českých zemích, Rumunsku, Bulharsku, Řecku a na středomořském Kypru. Jakmile padnou jejich prodejné, antipatriotické, USA dosazené elity, vrátí se do těchto zemí ruské (tj. tradiční) hodnoty jako vlivná síla.

5. Ruské hodnoty, které promění i západní Evropu

EU, která vznikla ihned po rozpadu SSSR, byla od počátku umělým konstruktem, postaveným na odmítnutí vlastenectví ve prospěch neexistující nadnárodní evropské identity. Vlastenectví je pro Brusel existenční hrozbou. Částečně proto byl již v dobách společného trhu De Gaulle, který chtěl konfederaci vlastí, svržen při převratu organizovaném USA v roce 1968. V roce 2016 pak vlastenci hlasovali při brexitu proti elitě establishmentu i demokratickému prezidentovi Obamovi. V EU šlo vždy o odmítnutí národních identit ve prospěch postkřesťanských, ba protikřesťanských, protinárodních a protirodinných hodnot, masové imigrace placených otroků, vnucování agendy LGBT, omezování svobod pro protiunijní názory atd. To nejsou ruské hodnoty.

Závěr: Globální denacifikace

Stejně jako v roce 1814 osvobodila ruská vojska Paříž a v roce 1945 Berlín, tak bude po roce 2022 pod tlakem ruských hodnot osvobozen, respektive zhroucen Brusel. Hovoříme o rozpadu Evropské unie vytvořené Spojenými státy a také o vyklizení amerických základen ve východní Evropě a bývalém východním Sovětském svazu. Budeme svědky vzniku národních center, od Skotska po Kypr, od Katalánska po Mongolsko, od Slovenska po Střední Asii. Bublina západní, americké/britské/EU, pýchy splaskne v důsledku ruského osvobození a denacifikace Ukrajiny. Aby si Rusko zachovalo svou identitu imperiálního národa, ochránilo integritu pravoslavné víry a zaručilo mír v celém multipolárním světě, rozšíří tento proces denacifikace na všechny.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x