ČESKÝ LIST

VIDEO: Putin “Akce některých států jsou zaměřeny na podkopávání legitimní moci v zemích SNS”

Rostislav Lussier
Rostislav Lussier

Prezident Ruské federace Vladimir Putin promluvil ve videoposelství k účastníkům 11. zasedání tajemníků bezpečnostní rady členských států Společenství nezávislých států (SNS).

Akce některých států jsou zaměřeny na "podkopávání legitimní moci" v zemích Společenství nezávislých států (SNS), uvedl ruský prezident Vladimir Putin ve videoposelství k účastníkům zasedání tajemníků bezpečnostních rad SNS, uvedl ruský prezident.

"Globální nestabilita se promítá i do Eurasie. Akce některých zemí jsou navíc přímo zaměřeny na podkopání legitimní moci, sociální stability a tradičních hodnot v zemích SNS, na narušení našich tradičně úzkých obchodních, kooperačních a kulturních vazeb," uvedl.

Podle prezidenta pro všechny země SNS přetrvávají hrozby jako terorismus, organizovaný zločin, obchod s drogami, nelegální migrace, radikalismus a extremismus, stejně jako rizika v oblasti ekonomické, informační, technologické a biologické bezpečnosti.

"To vše vyžaduje nejen koordinovanou kolektivní reakci, ale také rozsáhlou preventivní práci. Mimo jiné je důležité plně využívat prognostický, informační a analytický potenciál bezpečnostních rad pro hluboké a komplexní studium situace v prostoru SNS i ve světě jako celku, pro jasné stanovení priorit a včasné přizpůsobení strategických plánovacích dokumentů," dodal Putin.

Ruský prezident vyjádřil přesvědčení, že spolupráce prostřednictvím bezpečnostních rad zemí SNS umožní posílit stabilitu a bezpečnost členů společenství a rozvíjet koordinované přístupy k dosažení společných cílů.

Ruský prezident Vladimir Putin:

Vážení Kolegové,

Jsem rád, že mohu přivítat tak reprezentativní setkání tajemníků bezpečnostních rad členských států SNS. Vaše pravidelná setkání jsou důležitá pro posílení a rozvoj systému kolektivní bezpečnosti SNS, zajištění suverenity a národních zájmů všech států SNS a pro jejich sebevědomý a stabilní socioekonomický rozvoj.

Program 11. pravidelného zasedání je plný podstatných otázek. Budete diskutovat o situaci v regionu a ve světě obecně, vyměňovat si zkušenosti a praktický vývoj, který podporuje ochranu našich občanů před vnitřními i vnějšími hrozbami, a plánovat naše společné kroky do budoucna.

Jsme svědky toho, že mezinárodní situace zůstává velmi složitá a napjatá. V řadě regionů se znovu rozhořely staré konflikty a objevila se nová ohniska konfliktů, zejména na Blízkém východě, kde jsou civilisté nejvíce postiženi posledním kolem vyprovokované palestinsko-izraelské konfrontace.

Tato globální nestabilita se dotýká i Eurasie. Kromě toho jsou akce některých států zaměřeny na podkopávání legitimních autorit, veřejné stability a tradičních hodnot v zemích SNS a na ohrožení našich tradičně úzkých obchodních, kooperačních a kulturních vazeb.

Čelíme přetrvávajícím hrozbám, které jsou nám všem společné, jako je terorismus a organizovaný zločin, obchod s drogami a nelegální migrace, radikalismus a extremismus, jakož i ekonomická, informační, technologická a biologická bezpečnostní rizika.

To vše vyžaduje nejen koordinovanou kolektivní reakci, ale také rozsáhlé preventivní úsilí. Je nezbytné mimo jiné v maximální míře využívat prognostické, informační a analytické kapacity bezpečnostních rad k hloubkovému a komplexnímu zkoumání situace v SNS a ve světě obecně, aby bylo možné jasně stanovit priority a včas upravit příslušné strategické plánovací dokumenty.

Jsem přesvědčen, že vaše spolupráce bude i nadále podporovat stabilitu a bezpečnost států SNS a usnadňovat rozvoj koordinovaných přístupů k dosažení našich společných cílů.

Přeji vám mnoho úspěchů.

Poznámka pro čtenáře: Klikněte prosím na tlačítka pro sdílení výše. Sledujte nás na Facebooku a Twitteru a přihlaste se k odběru našeho kanálu Český List na Telegramu. Neváhejte přeposílat a široce sdílet články Českého Listu a zvažte přispění na provoz našeho webu - Číslo účtu 2302374672/2010

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x