ČESKÝ LIST

Zasedání Rady kolektivní bezpečnosti Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO) s Lukašenkem a Putinem, hovořícím mimo jiné i o operaci Mercenary

Rostislav Lussier
Rostislav Lussier

23. listopadu 202315:40Minsk

Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti

(zkratka OSKB; rusky Организация Договора о коллективной безопасности, ОДКБ) je mezinárodní regionální organizací pro oblast obrany a bezpečnosti, která zahrnuje 6 zemí bývalého SSSR: Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán a (od r. 2006) Uzbekistán, který však své členství v roce 2012 suspendoval a je tak neaktivní.


OSKB má pozorovatelský status při Valném shromáždění OSN.

Zasedání

Prezident Běloruské republiky Alexandr Lukašenko

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

V souladu se zavedenou praxí CSTO mi dovolte, abych jako hostitel předsedal našemu dnešnímu summitu.

Především vás vítám v pohostinném Bělorusku. Jsem upřímně rád, že vás všechny mohu přivítat v hlavním městě Běloruska, ve městě hrdinů Minsku.

Dnešním zasedáním Rady kolektivní bezpečnosti CSTO končí naše běloruské předsednictví této organizace. Funkci předsedy oficiálně předáme našim kazašským přátelům 31. prosince 2023.

Tento rok byl z hlediska vývoje geopolitické situace velmi dynamický a náš pracovní program byl nabitý. Od jara letošního roku se v Běloruské republice téměř každý měsíc konaly akce CSTO, včetně zasedání Rady Parlamentního shromáždění, interních zasedání statutárních orgánů na ministerské úrovni a koordinačního zasedání vedoucích příslušných agentur členských států CSTO, které se zabývají potíráním nadnárodních hrozeb, jako je obchod s drogami, nelegální migrace, mimořádné události a výzvy související s biologickou bezpečností a kybernetickou bezpečností.

Proběhla řada vojenských cvičení. Před necelým měsícem Minsk hostil významnou mezinárodní konferenci o euroasijské bezpečnosti, která se konala pod záštitou běloruského předsednictví CSTO.


Jinými slovy, naše organizace zůstává zásadním prvkem při zajišťování bezpečnosti svých členských států a euroasijského regionu obecně.

Přesně před rokem jsme na zasedání Rady kolektivní bezpečnosti v Jerevanu oznámili priority předsednictví Běloruské republiky pro vnitřní i zahraniční politiku.

Ve vnitřní politice jsme se snažili posílit soudržnost členů CSTO s cílem posílit organizaci a zajistit bezpečnost a stabilitu v zóně její působnosti. V zahraniční politice bylo naším cílem zvýšit roli a význam CSTO v systému mezinárodních vztahů.

Dnes můžeme konstatovat, že Bělorusko obecně dosáhlo cílů vytyčených v listopadu 2022. Některá opatření jsme již realizovali a na dalších stále pracujeme. Jednotlivé priority jsou dlouhodobé a studují je jak členské státy CSTO, tak sekretariát.

Výsledky našeho úsilí jsou samozřejmě kolektivním úspěchem a zásluhu na nich mají všechny strany smlouvy. Bez podpory našich přátel a partnerů pro priority běloruského předsednictví bychom nemohli naše plány naplnit. Dovolte mi proto, abych vám poděkoval za spolupráci.

Jsem přesvědčen, že dnešní setkání bude neméně produktivní. Na jeho programu jsou naléhavé problémy mezinárodní a regionální bezpečnosti. Je třeba analyzovat hlavní trendy současného vojenského a politického vývoje v zóně odpovědnosti CSTO, ve světě jako celku a v regionu. Musíme najít nová řešení, která posílí bezpečnost našich států. A samozřejmě shrneme výsledky činnosti CSTO v tomto roce.


Kolegyně a kolegové,

Jako předseda bych chtěl podle tradice prohlásit zasedání za zahájené. Navrhuji, aby se toto zasedání CSTO konalo nejprve v úzkém formátu, po němž bude následovat plenární zasedání.

Prezident Ruska Vladimir Putin

Pane Lukašenko, kolegové a přátelé,

Běloruské předsednictví a tým všech států, které se účastní tohoto zasedání, vykonávaly po celý rok aktivní práci. Tato práce napomohla upevnění našich spojeneckých vazeb v rámci CSTO na principech vzájemného respektu, zohledňování zájmů a podpory. Tímto způsobem členské země CSTO fakticky podpořily klíčovou roli CSTO jako regionální obranné struktury odpovědné za udržení míru a stability v rozsáhlém euroasijském prostoru.

Díky produktivní interakci mezi ministerstvy zahraničí a obrany, bezpečnostními radami a parlamenty jsme pohotově koordinovali své postoje k naléhavým politickým a vojensko-strategickým otázkám a naléhavým regionálním a mezinárodním problémům. O tom zde právě hovořili moji kolegové.

Důležité je, že v tomto roce CSTO také rozvinula své kontakty s našimi přirozenými partnery, včetně Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) a SNS.

Rád bych se zvláště zmínil o našem společném úsilí o zlepšení kolektivních sil rychlého nasazení, letectva a mírových sil CSTO. Byla přijata řada opatření k udržení bojové připravenosti, posílení systému velení a řízení a zajištění většího počtu školení pro vojenský personál. O některých z těchto opatření právě hovořil prezident Japarov. Patří mezi ně cvičení s krycími názvy Interakce, Pátrání a Ešelon v Bělorusku a manévry mírových sil Nezničitelné bratrství v Kyrgyzstánu.

Důsledně podporujeme spolupráci mezi našimi bezpečnostními službami a orgány činnými v trestním řízení. Pozoruhodné je, že CSTO pokračuje v operaci Mercenary, jejímž cílem je zabránit verbování občanů našich zemí a zablokovat kanály jejich odchodu za účelem účasti v mezinárodních teroristických skupinách.


S hodnocením našich kolegů samozřejmě souhlasím. Jak právě řekl prezident Kazachstánu, naše země, včetně Ruska, nepřijímají terorismus v jakémkoli jeho projevu a v kterékoli části světa.

Společně jsme zavedli balíček opatření proti extremismu, přeshraniční kriminalitě, nelegální migraci a obchodu s drogami.

Koordinační rada CSTO pro biologickou bezpečnost zahájila svou činnost. Zaměřila se na předcházení hrozbám spojeným s vývojem a použitím biologických zbraní a na zajištění radiační, chemické a lékařské ochrany.

Plánované zasedání Rady se uskuteční v prosinci v Petrohradě.

Rád bych zmínil, že členské země CSTO rozšiřují svou vojensko-technickou spolupráci. Aktivně se na tom podílí Mezistátní komise CSTO pro vojensko-ekonomickou spolupráci zřízená z iniciativy Ruska.

Je samozřejmě velmi důležité, aby naše společné aktivity v rámci CSTO napomáhaly soudržnosti našich států a národů a pomáhaly uchovávat památku na naši společnou historii a úspěchy. Jsem si jist, že se všichni budeme připravovat na důstojné oslavy 80. výročí našeho vítězství ve Velké vlastenecké válce v roce 2025. V příštím roce 2024 si připomeneme 80. výročí osvobození Běloruska a 80 let od zrušení obléhání Leningradu.

Po skončení summitu byl podepsán balíček dokumentů.

Účastníci jednali o klíčových aspektech interakce mezi členy CSTO, včetně dalšího zdokonalování systému kolektivní bezpečnosti, a o aktuálních mezinárodních a regionálních problémech.


Poznámka pro čtenáře: Klikněte prosím na tlačítka pro sdílení výše. Sledujte nás na Facebooku a Twitteru a přihlaste se k odběru našeho kanálu Český List na Telegramu. Neváhejte přeposílat a široce sdílet články Českého Listu a zvažte přispění na provoz našeho webu - Číslo účtu 2302374672/2010

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x