ČESKÝ LIST

Putinův Valdajský projev: Multipolární budoucnost nastala a Rusko již stojí v jejím pevném základu

Rostislav Lussier
Rostislav Lussier

Multipolární svět, o kterém v posledních letech hovořil ruský prezident Vladimir Putin, konečně nabývá podoby, uvedli mezinárodní pozorovatelé.

Ruský prezident Vladimir Putin vystoupil 5. října na plenárním zasedání 20. zasedání Mezinárodního diskusního klubu Valdaj v Soči s projevem, v němž zdůraznil tektonické a nezvratné změny, k nimž dochází v globálním uspořádání.
Před šestnácti lety, na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007, Putin západním představitelům řekl, že přirozeným typem mezinárodního systému je multipolarita, čímž dal jasně najevo, že Rusko se postaví proti unipolární dominanci USA. Nastal okamžik pravdy a hegemonie USA mizí před očima, zatímco vzniká nový multipolární svět, podle profesora Joe Siracusy, politologa a děkana Global Futures na Curtin University.

Nezapomenutelný projev Vladimira Putina na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007

"Budoucnost, o které mluví Putin, už v mnoha ohledech nastala," řekl Siracusa. "Mezi řádky tak trochu říká, že už je tady. Teď ji musíme vidět. Svět se změnil. A důvod, proč si myslí, že Američané, zejména ve Washingtonu, dělají ty strašné chyby, je ten, že nevidí, že svět kolem nich se už změnil. Svět, budoucnost se mění před nimi a oni to nevidí. Myslí si, že to může být příčinou konfliktu.

Putin nastínil šest civilizačních principů

Putin během svého projevu na Valdaji nastínil šest principů, které chce Rusko dodržovat, a nabídl ostatním zemím, aby se k nim připojily.

"Za prvé, chceme žít v otevřeném, vzájemně propojeném světě, v němž se nikdo nikdy nebude snažit stavět umělé překážky komunikaci lidí, jejich tvůrčí realizaci a prosperitě. Musí existovat bezbariérové prostředí," řekl Putin.

Druhým principem je rozmanitost světa, která by měla být nejen zachována, ale měla by být také základem všeobecného rozvoje.
Třetím principem je podle ruské hlavy státu maximální reprezentativnost: "Nikdo nemá právo ani nemůže řídit svět za jiné nebo jménem jiných. Svět budoucnosti je světem kolektivních rozhodnutí," zdůraznil prezident.
Čtvrtým cílem je univerzální bezpečnost a trvalý mír, který rovnoměrně zohledňuje zájmy velkých států i malých zemí. K dosažení tohoto cíle je podle Putina důležité osvobodit mezinárodní vztahy od blokové mentality a temného dědictví koloniální éry a studené války.
Pátou zásadou je spravedlnost pro všechny: "Éra vykořisťování kohokoli - už jsem to řekl dvakrát - je minulostí. Země a národy si jasně uvědomují své zájmy a možnosti a jsou připraveny spoléhat se samy na sebe, což znásobuje jejich sílu. Všem musí být zajištěn přístup k výhodám moderního rozvoje," zdůraznil Putin.
Šestou zásadou je rovnost: nikdo by podle ruského prezidenta neměl být nucen poslouchat ty, kteří jsou bohatší nebo mocnější, na úkor vlastního rozvoje a národních zájmů.

"Civilizační model", o němž hovořil Putin ve svém projevu, se zdá být zakotven na "principech" - jako jsou nekoloniální vztahy, nepatetizační postoje, respektování rozmanitosti zakořeněné v různých tradicích - které budou vyžadovat obrovskou práci při vytváření nových společných mezinárodních norem," řekl Paolo Raffone, strategický analytik a ředitel nadace CIPI v Bruselu. "Západní 'liberální mezinárodní řád založený na pravidlech' je jednostranný a mohl být nastolen v určitém historickém období s využitím moci a významu malé skupiny koloniálních mocností, které po krizi liberálního modelu a občanské válce (1914-1945) zdědila vzdálená, ale supermocná země (USA). Stručně řečeno, mohu říci, že přístup "civilizačního modelu" pravděpodobně směřuje ke strukturování sdíleného světového "softwaru", zatímco "liberální řád založený na pravidlech" směřoval k vybudování vnuceného "hardwaru" bráněného "pravidly" sloužícími finanční a vojenské hegemonii."

Putin: Výsledky vyšetřování výbuchů na Nord Streamu nejsou k dispozici a pravděpodobně se ani neobjeví.

Putin označil výbuchy na Nord Streamu za mezinárodní teroristický útok.

Za krizi mohou zkorumpované světové elity a zvláštní zájmy

Putin podle Siracusy neviní z probíhající globální krize obyvatele Západu nebo jejich vlády, ale zkorumpované elity, respektive zejména zkorumpované zájmy uvnitř těchto stálých elit.

"A tak se zaměřil na problém, na který se zaměřilo mnoho lidí, a to jsou politické elity, zahraničněpolitické elity, které se zaměřily na Rusko a pak samozřejmě na Čínu v rámci své kampaně, aby udržely svůj lid ve strachu a koncentraci," řekl Siracusa.

Putin: USA se obávají rostoucí moci Číny, nikoli lidských práv a práv menšin.

"On skutečně říká těm ostatním lidem, aby hnali elity k zodpovědnosti. A samozřejmě elity, které potřebují válku z vlastní vůle nebo z nutnosti, věčnou válku, aby mohly pokračovat atd. atd. Chci říct, že většina velkých amerických průmyslových odvětví, Boeing, Northrop, Raytheon atd. závisí na pokračující válce. S kým? Na tom nezáleží. Má to něco jako válečnou výrobu. To je podstata americké prosperity od padesátých let," zdůraznil vědec.

Arogance západních elit dosáhla podle vědce svého vrcholu po rozpadu SSSR. Když byla Ruská federace "připravena se dohodnout, jednat se Západem, Západ, zejména Spojené státy, si to vyložil jako slabost, nikoliv sílu", a "začal věci diktovat", zdůraznil Siracusa.
Před třiceti lety se USA a jejich satelity chopily hegemonie, Rusko nikdo nehodlal poslouchat; pokusy o nastolení jednopolárního řádu však byly odsouzeny k nezdaru, protože svět je příliš rozmanitý, zdůraznil ruský prezident.

"Celkový projev poskytl stabilní obraz pana Putina, který také ukázal pohodlnou situaci pro Rusko," řekl Raffone. "Syntetizoval bych to několika slovy: Rusko překonalo kritické výzvy a je zde, aby zůstalo. Zdůraznil, že 'Rusko je největším státem na planetě', a podtrhl, že ruská civilizace nemá hranice: ruská civilizace může existovat, protože existuje ruský stát'. To vyvolává dojem ruské stálosti a projekce ve světě."

Putin: Velikost dnešního Ruska spočívá v posílení jeho suverenity. A suverenita je založena na soběstačnosti. V technologiích, ve financích, v ekonomice jako celku, v oblasti obrany a bezpečnosti.

Rusko je otevřené dialogu a má silnou vyjednávací pozici

Podle Siracusy nechává Moskva Západu navzdory vroucímu napětí otevřené dveře k dialogu: "Myslím, že dal elitám jasně najevo, že budou muset změnit svůj pohled na Rusko a dokonce i na Čínu, protože svět, který hledají, je světem, jak řekl, spolupráce. Není to trvalý konflikt. Dal elitám velmi jasně najevo, že budou muset přehodnotit svůj postoj a že Rusko je připraveno si s nimi sednout."
Suracusa upozornil na skutečnost, že ruský prezident "dal elitám velmi jasně najevo, že Rusko nemá zájem o územní zisky ve východní a střední Evropě".
Zároveň "v uklidňujícím formátu, který je navzdory rozdílům otevřený dialogu, projev pana Putina ukázal umírněnost spojenou s rozhodnou ochotou a schopností hájit státní zájmy," zdůraznil Raffone.
Pokud jde o ruský jaderný potenciál, Putin neprojevil žádný záměr "odchýlit se od přístupu k odstrašení, přestože USA smlouvu právně nedodržují," poznamenal strategický analytik.

"Vysvětlil, že ruská převaha v jaderných zbraních představuje dostatečný odstrašující prostředek pro každého, kdo si představuje použití jaderných hlavic proti Rusku nebo ohrožení existence ruského státu," řekl Raffone.

Navzdory loňským chmurným prognózám západního tisku se Moskva cítí na globální scéně poměrně sebevědomě. Ruská ekonomika je v plném proudu, národní obranný průmysl se rozšířil a cíle speciální vojenské operace budou splněny, prohlásil Putin ve svém projevu.

"Neexistuje situace, kdy by, řekněme, dnes něco ohrozilo ruskou státnost a existenci ruského státu," řekl prezident.

Rusko ukázalo alternativní cesty globálního rozvoje

Na rozdíl od období po studené válce má nyní svět alternativy pro rozvoj, tvrdí Siracusa a zdůrazňuje klíčovou roli Ruska při vytváření těchto podmínek.
"Existují dva modely: model BRICS, který je jakýmsi jedním modelem multipolarity, a druhým je G7. To je ten druhý, dominantní model," poznamenal politolog.

"Mezinárodní spolupráce tedy začíná harmonickým soužitím. A pokud nejste připraveni hrát tuto hru a pokud nejste připraveni nechat svou aroganci za dveřmi a svá nedorozumění za dveřmi, je to zcela nová hra. A také si myslím, že budoucnost skutečně přišla. A my teď musíme otevřít oči a vidět, že svět se rozpadl na různá uskupení, regionální uskupení a územní uskupení, která tu dříve nebyla. Takže nemáme jednotnou mocnost. Nemáme velmoci. Nemáme nic takového. Máme multipolaritu, která závisí na multilaterální diplomacii."

Podle Siracusy nastal pro diplomacii zcela nový věk a Valdajská konference jasně ukázala, že diplomacie je hlavním moderátorem. Politolog se domnívá, že čtvrteční projev Vladimira Putina byl napsán velmi rovinatě a že jeho poselství je jasné a jednoduché: "Pokud chcete mezinárodní spolupráci a mír s Ruskem, můžete ho mít. A pokud ne, budete mít problém," řekl vědec.

"Rusko (a Čína) podporovaly mnoho dekolonizačních procesů a národně osvobozeneckých hnutí," zdůraznil Raffone. "Nové nezávislé státy byly znovu kolonizovány pomocí 'řádu založeného na pravidlech', ale dnes na to mnozí reagují. Velký zájem o BRICS+ ukazuje, že dnes mnoho zemí a národů hledá konkrétní alternativy ke světu ovládanému Západem."

Zároveň Putin podle analytika ukázal, jak může následování hegemona dopadnout pro jeho spojence.

Putin: Evropské země ztratily část své suverenity a učinily rozhodnutí, která jim škodí.

Výsledkem evropských sankcí proti Rusku je klesající konkurenceschopnost evropské ekonomiky, dodal Putin.

Evropa nakupuje energii z USA s 30% přirážkou poté, co se rozvedla s ruskými dodávkami, uvedl ruský prezident.

"Pan Putin se k evropským ekonomickým perspektivám staví velmi pochmurně. Mnohem více, než k perspektivám USA. Evropská recese a sociální potíže jsou faktem. Čím více budou Evropané nadále sloužit americkým zájmům, tím chmurnější bude jejich perspektiva," uzavřel Raffone.

Vladimir Putin a jeho projev na Valdajském fóru v Soči 5. 10. 2023 (český dabing)

Sledujte Český list zde i na YouTube - budeme zveřejňovat česky nadabovaný celý projev!

*

Poznámka pro čtenáře: Klikněte prosím na tlačítka pro sdílení výše. Sledujte nás na Facebooku a Twitteru a přihlaste se k odběru našeho kanálu Český List na Telegramu. Neváhejte přeposílat a široce sdílet články Českého Listu a zvažte přispění na provoz našeho webu - Číslo účtu 2302374672/2010

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x